TEYLINGEN G-VOETBAL

 G-Voetbal bij R.K.V.V. Teylingen
Voetballers van aparte klasse

Inleiding.
In 1990 werd de grondslag gelegd voor G-voetbal bij Teylingen. Onder de titel “Nooit meer buitenspel” ging hier een actie van de K.N.V.B. aan vooraf. Sindsdien is het G-team niet meer weg te denken. Elke dinsdagavond is er training en voor het naar huis gaan is er in het clubhuis gezamenlijk koffie en fris drinken. Hiernaast wordt er af en toe een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld en deelgenomen aan een toernooi.
Doelstelling.
Het organiseren van trainingen en wedstrijden voor mensen die vanwege fysieke en/of verstandelijke beperkingen niet in reguliere teams kunnen voetballen. Uitgangspunt is dat spelers vanaf 8 kunnen mee doen, mits:
- zij in staat zijn om zowel aan zaal- als buitenvoetbal mee te doen,
- zij hiervoor regelmatig beschikbaar zijn en
- zij voldoen aan de minimale voorwaarden om in teamverband te kunnen functioneren.
Structuur team en begeleiding.
Het voetbalteam bestaat uit 14 spelers ( 13 heren, 1 dame), van 16 tot 40 jaar oud. De begeleiding bestaat uit twee trainers ondersteund door enkele ouders. De spelers komen uit de Duin- en Bollenstreek. De spelers zijn lid van de vereniging en daarmee van de K.N.V.B.. Zij betalen contributie, volgens een aangepast tarief (tussen junioren en senioren).
Plaats in de vereniging.
Het uitgangspunt is om op basis van gelijkwaardigheid geïntegreerd te zijn in de vereniging. Vooral dank zij het familiaire karakter van de vereniging is dit al jaren de praktijk. Zonder voorbehoud heeft het team toegang tot alle faciliteiten en de benadering van andere clubmensen mag als sympathiek worden bestempeld.
Visie op G-voetbal bij Teylingen.
Succesvolle uitoefening van deze bijzondere vorm van voetbal, steunt in feite op drie pijlers, te weten:
1. de G-spelers.
Zij moeten hun favoriete sport kunnen uitoefenen. Plezier en respect voor elkaar zijn belangrijker dan de sportieve prestatie als zodanig. Van de spelers wordt verwacht dat zij naar vermogen bijdragen aan het teamgebeuren, zowel binnen als buiten het veld. Het is niet verplicht om aan trainingen en wedstrijden mee te doen, maar men kan niet zonder opgaaf van redenen steeds weg blijven. Afwijkend gedrag, zoals agressie, wordt niet getolereerd.
2. de begeleiders.
Van hen wordt verwacht dat zij zich kunnen inleven in wat de spelers nodig hebben om te kunnen floreren in hun spel. Voorts een open oor voor hetgeen de spelers naast het voetballen bezig houdt.
3. het bestuur van de RKVV Teylingen.
Van het bestuur wordt verwacht dat zij borgt dat het G-team onder minimaal dezelfde omstandigheden als die van de andere teams kan opereren. Dit betekent geen status aparte, maar soms wel aangepaste aandacht (b.v. voor passende kleedruimte voor de dames en heren).Ambities
Het Teylingen G-team is in zekere zin een heterogeen gezelschap. De enige gemeenschappelijke noemer is in feite “de handicap”. Voor de begeleiding tegelijkertijd
“de uitdaging” om, gegeven de handicaps ofwel beperkingen, zo veel mogelijk voetbalplezier met het team te bewerkstelligen. Dit houdt in dat soms professionele bijstand vanuit de betreffende zorginstellingen nodig is om in te kunnen spelen op de bijzondere begeleidingswensen van spelers. Er vindt dan ook al (meer) gestructureerde afstemming plaats met de Persoonlijke Begeleiders van sommige spelers. Deze vorm van wederzijdse betrokkenheid wordt door betrokkenen als zeer positief ervaren.

Belangstelling/aanmelden?
Onderstaande mensen informeert belangstellenden graag over de mogelijkheden van het Teylingen G-team:
Hoofdtrainer:
Willem Homan, Frankenhorst 33, 2171 VD Sassenheim. telefoon 06-15242967.
Teamcoördinator:
Ester Verhorst, telefoon 0252-421965/06-50452607, e-mail fam.verhorst@tele2.nl