• 2021, Teylingen nog meer dan voetbal alleen

 • Tradities zijn er om in ere te houden. Toch is 2020 een jaar geweest waar dit door omstandigheden helaas niet is gelukt. Vooruitkijkend naar 2021 wens ik dat jullie, onze leden, vrijwilligers, sponsoren, donateurs, gebruikers van ons gezellige clubhuis en iedereen die Rood-Zwart een warm hart toedraagt, weer mogen genieten van onze mooie tradities. 

  De mensen die ik de afgelopen tijd spreek hoor ik vaak zeggen: “laten we 2020 maar snel vergeten”. Dat is vast herkenbaar voor velen. Toch doen we onszelf daarmee tekort. Er is in 2020 door vele vrijwilligers veel werk verricht om onze voetballers in de beperkte periodes te kunnen laten trainen en wedstijden te laten spelen. Het sportpark en clubhuis is in prima staat en nodigt uit om weer aan de slag te gaan. Het is het onderhoudsteam gelukt, samen met de vrijwilligers van Ter Leede en de Stichting exploitatie sportpark de Roodemolen, de velden en faciliteiten in topconditie te houden. Daar waar we mogelijkheden zagen hebben we leuke (online) activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Het animo was groot en het enthousiasme van de deelnemers en toeschouwers nog groter. Het was niet altijd even makkelijk, maar ondanks alle maatregelen heeft iedereen zijn of haar best gedaan om er het beste van te maken.

   Op financieel gebied worden we, door praktisch geen kantine inkomsten, behoorlijk geraakt. Door op diverse fronten te besparen, acties te doen en gebruik te maken van de hiervoor bestemde regelingen van de overheid kunnen we de financiële schade enigszins beperken. Door alle maatregelen hebben we geen oud papier kunnen ophalen. Wij zijn gemeente Teylingen dankbaar dat zij ons voor deze gemiste inkomsten financieel hebben gecompenseerd. Ook zijn wij dankbaar voor onze trouwe sponsoren die ons ook in deze tijd blijven steunen. Onze sponsoren kunnen ook onze steun gebruiken.

   Er gaat geen week voorbij dat ik niet terugdenk aan zaterdag 13 juni 2020. We hebben toen op zeer indrukwekkende wijze afscheid genomen van onze Daan van Leeuwen. Het afscheid op ons sportpark met zoveel Teylingers was bijzonder waardig. Het verlies van Daan was een grote klap voor zijn familie, vrienden maar ook voor de vereniging. Daan blijft altijd in ons Rood-Zwarte hart. We herdenken hem vanaf nu elk jaar met een nieuwe traditie, de Daan van Leeuwen penalty bokaal.

  2020 gaan we nooit meer vergeten dat weet ik zeker.

  Nu gaan we op voor een nieuw jaar. Hoe de nabije toekomst op voetbalgebied er in 2021 uit gaat zien is niet te voorspellen, laten we hopen dat we op redelijke termijn weer kunnen starten. Wat ik wel weet is dat 2021 ook weer de geschiedenisboeken ingaat.

  Onze selectie gaat naar de zaterdag. De staf gaat samen met het jeugdbestuur en spelers een meerjarenplan uitvoeren om zo snel mogelijk weer op niveau te spelen. Daarnaast wordt een jeugdplan opgezet om onder meer te waarborgen dat binnen de hele opleiding spelers weten wat er van ze wordt verwacht en wat ze zelf kunnen verwachten, om zodoende de doorstroom naar de selectie te optimaliseren.

  Nog meer aandacht en betrokkenheid creëren door inzet van onze sponsor-, activiteiten-, clubhuis-, jeugd- en technische-commissie. Ik merk dat er zoveel energie is en plannen zijn bij onze vrijwilligers en leden dat 2021 en de jaren erna ons met z’n allen heel veel mooie momenten gaan brengen. 

  We gaan samen tradities vieren en doorgeven. Teylingen nog meer dan voetbal alleen! 

  Rogier Landwer Johan

 • Een virtuele toost van de voorzitter (foto jan.2020)