• Bericht van Stichting Exploitatie Sportpark De Roodemolen

 • Bericht van Stichting Exploitatie Sportpark De Roodemolen


  Op donderdag 25 april heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor een herinrichting van ons sportpark De Roodemolen. De belangrijkste doelen van deze plannen zijn de voltooiing van het tennispark voor STV en het toekomstbestendig maken van de velden voor de voetbal.
  Het afgelopen jaar is door alle betrokkenen hard gewerkt aan deze plannen. Om überhaupt aan investeringen voor de toekomst te kunnen denken, was het allereerst noodzakelijk dat de beide voetbalverenigingen overeenstemming bereikten over het gebruik van de velden. Omdat RKVV Teylingen sinds een aantal jaren met het eerste elftal naar de zaterdag als speeldag is gegaan, moesten er onder andere ten aanzien van het gebruik van het hoofdveld door de eerste elftallen van VV Ter Leede en RKVV Teylingen nieuwe afspraken worden gemaakt. Daarna is de stichting met beide voetbalverenigingen gezamenlijk gaan bespreken wat er volgens hen als compensatie nodig zou zijn indien de voltooiing van het tennispark gerealiseerd zou worden op een deel van wat nu nog voetbalveld 9 is.

  Belangrijkste uitkomst van de plannen is dat de huidige natuurgrasvelden 6 en 7 komende zomer omgebouwd zullen worden naar kunstgrasvelden en dat daarna tennisbanen op de helft van het huidige kunstgrasveld 9 worden aangelegd. De andere helft van dit veld 9 wordt na de aanleg van de tennisbanen gerenoveerd, waarna dit halve kunstgras voetbalveld geschikt is voor pupillen en bijvoorbeeld 7 tegen 7 wedstrijden. Per saldo wordt de voltooiing van het tennispark hiermee gerealiseerd binnen de huidige grenzen van het sportpark én krijgen de voetbalverenigingen een grotere veldcapaciteit voor wedstrijden én trainingen. Daarnaast komt er ook een kleine overdekte tribune met zitplaatsen bij het nieuwe kunstgras veld 7 en is het plan om een deel van het sportpark open te stellen zodat de lokale jeugd hier overdag kan voetballen. Kortom, een plan dat voor alle betrokken partijen positief uitpakt!

  Wat betekent dit voor de voetbalverenigingen?
  Het doel is dat al komende zomer de gras voetbalvelden 6 en 7 worden omgebouwd naar kunstgrasvelden. Veld 7 wordt een volwaardig A categorie voetbalveld en er zal ook een kleine tribune worden geplaatst aan de westkant van het veld. Veld 6 wordt een normaal voetbalveld met ook jeugdbelijningen zodat naast overige senioren ook jeugdteams kunnen voetballen.

  Vanaf deze zomer, en dus nadat de kunstgrasvelden 6 en 7 zijn gerealiseerd, is het kunstgrasveld 9 een seizoen lang niet meer beschikbaar. De helft van het veld aan de westkant (bij de sloot) zal worden klaargemaakt (voorbelasting met zand) zodat daar in de zomer van 2025 tennisbanen kunnen worden aangelegd. De andere helft van veld 9 wordt weliswaar weer een voetbalveld, maar zal ongeveer een jaar in verband met de werkzaamheden voor de tennis niet beschikbaar zijn. Daarna zal een half kunstgrasveld 9 voor de voetbal worden gerealiseerd dat geschikt zal worden gemaakt voor de kleinste jeugd (2 maal ¼ veld en 1 maal ½ veld) waar ook de 7 tegen 7 op kan spelen en in de avond op kan worden getraind.

  In de zomer van 2025 zal ook het hoofdveld van de voetbal gerenoveerd worden en voorzien worden van een nieuwe kunstgrastoplaag.

  Wat betekent dit voor de Tennis?
  Zoals gezegd zal veld 9 eerst moeten worden voorbelast alvorens er gestart kan gaan worden met de uitbreiding van het aantal banen. Intussen kan alvast wel begonnen worden met aanpassingen aan de noordzijde van het park. Deze werkzaamheden behelzen een permanente opslag in de vorm van containers en het verplaatsen van de hekken. Tevens zal er een aanpassing gedaan worden in het sproeisysteem zodat de hekken niet meer zullen corroderen.
  In de zomer van 2025 hopen wij het tennispark te kunnen gaan afronden zodat de vereniging optimaal gebruik kan gaan maken van de faciliteiten.

  Tot Slot
  Alle werkzaamheden zullen uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van SESRM, maar wel in nauwe samenwerking met alle betrokken verenigingen en de gemeente.

  Het bestuur van SESRM is er met de besturen van alle drie de clubs van overtuigd dat we met deze herinrichting een flink aantal jaren vooruit kunnen en ons aller sportpark er nog beter en mooier op wordt.

  Ted van Velzen
  Voorzitter SESRM