Voorlopige trainingstijden jeugd

Na veel beraad in de roostercommissie is onderstaande indeling van de trainingstijden voor de jeugdteams gemaakt. Er kan nog een enkele verschuiving plaatsvinden, de betreffende teams worden daar zo spoedig …