Club van 100 voor R.K.V.V. Teylingen

R.K.V.V. Teylingen is een vereniging die veel doet voor haar jeugdleden. Ter ondersteuning van die activiteiten is besloten een doorstart te maken met de Club van 100. Dankzij de bijdrage van de leden van de Club van 100 beschikt de jeugdafdeling over ruimere mogelijkheden dan alleen op basis van contributies en sponsoring zou kunnen worden geboden.

 

Het meest recente voorbeeld hiervan is de  aanschaf van nieuwe tenues voor onze jeugdtrainers. Op onze website hebt u daar alles over kunnen lezen en zien. Maar er zijn meer wensen en daarom is een doorstart en uitbreiding van de Club van 100 noodzakelijk.

 

Recentelijk hebben wij aan een aantal Club van 100  leden van het eerste uur verantwoording afgelegd en gesproken over de toekomst van deze club en de waarde daarvan voor de R.K.V.V. Teylingen.

 

Met de aanwezigen is een opbouwende discussie gevoerd. De belangrijkste voorstellen die deze avond besproken -en daarna geëvalueerd zijn in het bestuur, hebben geleid tot een aantal conclusies:

 

 1. De Club van 100 heeft wel degelijk waarde voor onze vereniging.
 2. Er moeten acties gestart worden om de Club van 100 te laten groeien. Doel is 100 leden. Bij de start van de Club van 100 waren 31 leden betrokken.
 3. De doelstellingen blijven ongewijzigd: Het verzamelen van gelden, teneinde deze ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling van de jeugd van R.K.V.V. Teylingen.
 4. Het lidmaatschap van de Club van 100 kost € 50,- per jaar voor personen en € 100,- per jaar voor bedrijven.
 5. Een gedeelte van het lidmaatschapsgeld vloeit terug naar de leden met als doel de betrokkenheid met de jeugd van R.K.V.V. Teylingen te vergroten. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld:
  A.Jaarvergadering voor de leden van de club van 100. Voor de jaarvergadering komt de
  jeugdcommissie met een aantal voorstellen. Tijdens de jaarvergadering, onder het genot van
  een hapje en een drankje, wordt bepaald welke voorstel van de jeugdcommissie door de club
  van 100 ondersteunt wordt
  B. Jaarlijkse attentie (bijvoorbeeld paraplu, handdoek etc.).
 6. Als lid van de club van 100 krijgt u daarnaast:
  1. Enorm veel waardering van onze jeugdspelers en jeugdcommissie.
  2. De zekerheid dat uw bijdrage zorgvuldig en nuttig wordt besteed
  3. Vermelding van uw naam op het bord in het clubhuis.
  4. Eenmalige vermelding op website en in het clubblad van het voorstel wat ondersteunt is met vermelding van alle leden.

Uiteraard hopen wij dat ook u het belang ziet van deze Club van 100 en zich erbij wilt aansluiten!

Graag vernemen wij of u de jeugd van R.K.V.V. Teylingen wilt ondersteunen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen aan jeugdvoorzitter@rkvvteylingen.nl  met uw NAW gegevens en de naam die op het bord vermeld moet worden.

Wij verzoeken u daarna het bedrag, € 50,- voor personen en € 100,- voor bedrijven, over te maken op NL33 RABO 0120 4978 08 t.n.v. Stichting Club van 100 voor R.K.V.V. Teylingen o.v.v van uw naam.

Met vriendelijke groet,

 

Pieter Kniest                                                                                                  Dirk van den Nouland

Voorzitter jeugdcommissie                                                                            Penningmeester

 

Aad en Sandra Minkies
Aad Witteman Niels Mulder
Annie en Ruud Paul Zwaan
Bert en Miek Pieter en Mirjam
Cees v.d. Zwet PKF Wallast Acc
Dennis Masereeuw Plaze Totaalafbouw
Dirk v.d. Nouland René v.d. Krogt
Edwin en José Rogier Landwer Johan
Fam. H.N. Zwaan Ron en Nathalie
Hans v.d. Berg Ronald Simmelink
Impact on the Job Sjaak de Boer
Ivo Feeke Steenbergen Adv.
Jaap en Ans v. Vliet v.d. Valk Hotel S’heim-Leiden
Koen en Marjolein v.d. Zwet Asfalt
Laurens Mouter Wendy Landwer Johan
Louis Bisschops Wil Pouwels
Maarten Groothuis Wil Slobbe
Maikel v.d. Zon Wim v.d. Krogt
Marc Gozeling Wout en Sylvia
Martijn Turenhout