Contactadressen

In de meeste gevallen bevat deze contacten lijst alle benodigde informatie. Mocht u hier desondanks niet de juiste persoon vinden, dan kunt u contact opnemen via dit  contactformulier.

R.K.V.V.TEYLINGEN, SPORTPARK  “DE ROODEMOLEN”,
 ROODEMOLENWEG 8,2171 AX,  SASSENHEIM,  TEL.0252-214098

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Rogier Landwer Johan 06-10419271 contact
Secretaris: Albert Vink 0252-215627 contact
Penningmeester: Dirk vd Nouland 06-27922196 contact
Overige bestuursleden 
Clubhuiszaken Marijke van Beek 06-39555262 contact
Technische voetbalzaken Hans vd Berg 06-38909926 contact
Algemeen onderhoud Dick Noordermeer 06-24153190 contact
Jeugdafgevaardigde Pieter Kniest 06-28482123 contact
Wedstrijdsecretariaat
senioren Hans vd Berg 06-38909926 contact
Jeugdafdeling: Paul van Beek 06-10099054 contact
Jeugdcommissie: 
Voorzitter: Pieter Kniest 06-28482123 contact
Secretaris: Sandra v.Vliet 0252-210866 contact
Penningmeester: Paul v. Beek 06-10099054 contact
Technische zaken: Edwin Does 06-20939002 contact
Wedstrijdzaken: Paul van Beek 06-10099054 contact
Activiteitencommissie: Nathalie Landwer Johan 06-53491396 contact
Materialen Cees vd Zwet 0252-210588 contact
PR -en communicatie Sylvia Kruijer 06-16810607 contact
Sponsoring jeugd     contact
Overige Commissies:
Onderhoud velden Ab vd Geest 0252-210598  
Onderhoud accommodatie      
Sponsoring Dirk van den Nouland  06-27922196 contact
Coördinator G-team Esther Verhorst 06-50452607 contact
Jeugdcoordinatoren: 
Technische zaken: Edwin Does 06-20939002 contact
A/B jeugdcoördinator vacant   contact
C/D jeugdcoördinator vacant contact
E/F jeugdcoördinator Tjeerd Wouters contact
Trainerscoördinator Jim Glasser 06-46003361 contact
Hummeltrainer Piet vd Klugt 06-54346320 contact
Keepertrainer jeugd contact
 
Aan + afmelden leden (Senioren + Jeugd): Sandra van Vliet contact
 
bankrelatie Rabo Teylingen contributie NL30 RABO 0357 2050 22
    overig NL93 RABO 0357 2223 18
Vertrouwens persoon: Jeroen Verwer 06-23464672 contact
Vrienden van Teylingen:      
Teylingeninfo:     www.rkvvvteylingen.nl
Consul: Peter de Zwart 0252-231031  
Webmaster Mart Schrama 0252-232177 contact
afgelastingen: telefonisch 0252-214098 kantine