Contributies en donaties seizoen 2019-2020

Beste leden en donateurs

Wij zijn genoodzaakt om de contributies voor het seizoen 2019-2020 te verhogen.

De belangrijkste reden voor de verhoging van de contributies is de sterk gestegen bijdrage in de exploitatiekosten van onze accommodatie. Daarom is er besloten om alle contributiebedragen met ingang van het seizoen 2019-2020 te verhogen met € 5,-

De bedragen voor de niet spelende leden en donateurs blijven gelijk.

Senioren € 200,-
Dames 18+ €  80,-
G-team lid €  80,-
Team lid 7 x 7 €  65,-
Voor onder 19 jaar € 135,-
Voor onder 17 jaar € 125,-
Voor onder 15 jaar € 120,-
Voor onder 13 jaar € 115,-
Voor onder 11 jaar € 110,-
Voor onder  9 jaar € 105,-
Niet spelend lid €  65,-
Donateur €  40,-

Belangrijk!
Voor inwoners van Teylingen is het mogelijk om via de gemeente Teylingen een bijdrage in de contributie te ontvangen. Er zijn 2 verschillende regelingen, één voor kinderen en een tweede voor volwassenen. Het lid (of bij kinderen de ouders) moet of moeten dan wel aan bepaalde inkomenscriteria voldoen. Meer bijzonderheden over de bijdragen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar via het Jeugdfonds Sport en Cultuur vindt je op de website van de Gemeente Teylingen.

Voor volwassenen geldt de Sport & Cultuurregeling Teylingen, waarvan de uitvoering in handen is van Welzijn Teylingen. Meer informatie hierover vindt je op de website van de Gemeente Teylingen.
De bijdragen gelden per kalenderjaar en het is dus belangrijk deze aan het begin van het voetbalseizoen aan te vragen, dit om een dubbele aanvraag per kalenderjaar te voorkomen!

Inning van de contributie
Voor de inning van de contributies zijn wij een serviceovereenkomst aangegaan met Club Collect. Zij zullen zorgdragen voor het innen van contributiegelden.

ClubCollect is een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken, herinneringen, en het verwerken van betalingen. Daarnaast biedt ClubCollect ook voordelen voor jou als lid. Met ClubCollect kun je er namelijk voor kiezen om in termijnen te betalen, en bepaal je gemakkelijk zelf op welke datum het geld wordt afgeschreven. Je krijgt daarnaast een persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin je bijvoorbeeld zelf je gegevens aan kunt passen of een vraag kunt stellen aan de penningmeester.

Hoe werkt het precies?
ClubCollect is een online facturatiemodule die onze vereniging ondersteunt bij het innen van contributiegelden. Vanaf komend seizoen ontvang je van ClubCollect een betaalverzoek met een link naar jouw persoonlijke betaalpagina per e-mail, sms of per brief. Op jouw persoonlijke betaalpagina kies je, afhankelijk van de instellingen van de vereniging welke betaalmethoden je gebruikt.

Betaal je het liefst in termijnen? Dan verlopen de betalingen altijd via automatische incasso of bankoverschrijving en rekent ClubCollect een kleine administratieve bijdrage. Je bepaalt zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en voorafgaand aan iedere afschrijving ontvang je een aankondiging, zo ben je altijd op de hoogte.

Delen van gegevens
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij als vereniging enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder je naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. Je persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

Wij zijn erg blij met deze stap. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staat de vereniging hier altijd voor open.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur