• Ook in oktober nog geen oud papier inzameling

  • We worden steeds vaker bevraagd wanneer we nu weer eens oud papier komen ophalen. Helaas moeten we steeds aangeven dat we dit nog niet mogen. We hebben hierover diverse keren contact gehad met de gemeente. Zowel op ambtelijk niveau als met de verantwoordelijke wethouder. Dat heeft nog niet geleid tot een ja vanuit de gemeente. Overleg tussen de gemeente en het bedrijf dat de auto’s en chauffeurs levert (Renewi) heeft nog niet geholpen. Renewi geeft aan dat ze de veiligheid (Coronaproef ophalen van oud papier) niet kunnen garanderen. Wat hen precies in de weg staat is ons niet bekend. Ook diverse keren navraag bij de gemeente geeft geen oplossing.

    We hebben inmiddels een claim neergelegd bij de gemeente vanwege het mislopen van een behoorlijk bedrag. Maar daar gaat het ons niet alleen om. We dragen bij aan het beter scheiden van afval en daar zouden we graag mee door willen gaan. Ook nu de gemeente besloten heeft om een nieuw afvalstoffenbeleid in te gaan voeren. Ook dit hebben we al eerder met de toen nog betrokken wethouder besproken.

    De laatste ontwikkelingen zijn dat er raadsleden in actie zijn gekomen om de wethouder te bevragen over twee zaken. Allereerst waarom kunnen verenigingen nog steeds geen oud papier ophalen, terwijl dit wel in omliggende gemeente het geval is, en hoe staat het met de compensatie van de gemiste inkomsten van die verenigingen. Als bestuur van Teylingen zijn wij blij met de acties van de betrokken raadsleden. In de vergadering van de commissie Welzijn op maandag 23 november zullen raad en college verder met elkaar spreken. Wij houden de vinger aan de pols en hopen dat we snel weer een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu.

    Het bestuur