• Inleveren boekjes/betaling Grote Clubactie

 • Nu de competities stil liggen, merken we dat ook het inleveren van de verkoopboekjes van de Grote Clubactie stagneert. Een logisch gevolg, maar zonde van de inspanningen die onze leden hiervoor geleverd hebben!

  Daarom willen we jullie verzoeken om de boekjes in de brievenbus te stoppen bij Sylvia Kruijer: Hyacintenstraat 28 of Sandra van Vliet: Viryluhof 5. De kinderen die extra loten hebben verkocht, krijgen later hun bijdrage van € 0,50 per extra verkocht lot.

  Uiteraard mogen hier ook de enveloppen met 6 euro voor de ontvangen 2 loten afgegeven worden!
  Mocht de voorkeur uitgaan naar een bankoverschrijving, dan is dat uiteraard ook mogelijk: 

  RKVV Teylingen
  NL06RABO 0357 2192 28
  o.v.v. de naam van uw kind.

  Wij hopen dat iedereen het geld snel wil inleveren of overmaken. Juist in deze tijd kunnen wij de opbrengst van de grote clubactie goed gebruiken!