Installeren Led verlichting

Beste leden en vrijwilligers van Ter Leede en Teylingen,

Wij staan als clubs al langer voor de uitdaging om de verouderde huidige verlichting van ons sportpark in een nieuw jasje te steken.

In gezamenlijkheid hebben we, onder de vleugels van opdrachtgever Stichting Exploitatie Sportpark Roodemolen (SESRM), een keuze gemaakt voor een leverancier van Led verlichting.

Hiermee slaan wij een dubbelslag: wij kiezen voor duurzaamheid vanuit milieu overwegingen, tevens levert deze keuze binnen vijf jaar al financieel voordeel op.

Er is samen met de Groene Club (www.degroeneclub.nl) een stappenplan doorlopen. Deze organisatie is in 2017 door de KNVB opgericht om verenigingen te ondersteunen in verduurzaming. Vanuit het stappenplan zijn keuzes voor materialen en leverancier gemaakt. In de zomer is door de SESRM een opdracht verstrekt aan Luximprove voor de levering en plaatsing van de verlichting.

Dit project zal op maandag 7 oktober in uitvoering gaan en gefaseerd over ons sportpark worden uitgerold. De verwachting is dat dit na vier weken in zijn geheel klaar is.

Uiteraard gaat dit ook iets vragen. Er zullen momenten zijn dat er geen verlichting op bepaalde velden is, met gevolgen voor met name trainingen. Onze roostercommissie bestaat

uit een vertegenwoordiging van onze beider clubs en zij zullen proberen de overlast tot een minimum te beperken. Op voorhand vragen wij begrip en flexibiliteit rond de uitvoering van dit project.

Voor vragen is Kees Luijk de contactpersoon, zijn telefoonnummer is 06-10454612

Wij zijn blij met de stap voorwaarts die wij hier mee maken!

Namens de besturen van Ter Leede en Teylingen