• Jaarlijks onderhoud grasvelden

 • Ieder jaar aan het einde van het seizoen krijgen de voetbalvelden op Sportpark De Roodemolen een grote onderhoudsbeurt. Zoals altijd gaat dit in goed overleg met de wedstrijdsecretarissen, roostercommissie en de betrokken aannemers.
   
  Het onderhoud aan de natuurgrasvelden kan niet langer worden uitgesteld omdat dit onherroepelijk zal leiden tot problemen in het najaar. Er moet optimaal gebruik gemaakt worden van de periode waarin het gras het beste groeit. Vastgesteld is dat de velden 6 en 7 er het slechtst aan toe zijn, iets wat wij jaarlijks terugzien. Daarom is ook besloten om deze velden 6 en 7 vanaf maandag 15 mei niet meer te gebruiken voor trainingen en wedstrijden. Inmiddels is het onderhoudsbedrijf met het groot onderhoud op deze velden gestart. Betreden van deze velden is NIET toegestaan.
   
  De kleine veldjes die vast op veld 7 waren uitgezet zullen voor zaterdag 20 mei aanstaande met pylonen moeten worden uitgezet op veld 5, zodat dit veld daarna ook nog als heel veld voor wedstrijden gebruikt kan worden.
   
  De velden 3, 4 en 5 gaan een week later op de schop en zijn dus vanaf maandag 22 mei niet meer beschikbaar voor trainingen en wedstrijden. Betreden van deze velden is vanaf dat moment ook NIET meer toegestaan.
   
  Vanaf 22 mei vinden er dus alleen op de kunstgrasvelden nog maar trainingen en wedstrijden plaats!!! Neem bij twijfel contact op met je coordinator technische zaken of wedstrijdzaken of/waar je kunt trainen of spelen.