Wil je lid worden van onze gezellige en warme voetbalvereniging RKVV Teylingen, vul dan onderstaand formulier in.

Heb je vragen neem dan telefonisch contact op met Sandra van Vliet (Jeugdhonk) 06-30914667 of Hans van den Berg (Senioren) 06-38909926.

INSCHRIJFFORMULIER

--- AANMELDGEGEVENS ---

Gewenste ingangsdatum:

Reden:

--- PERSOONSGEGEVENS ---

Roepnaam:

Voorletters:

Tussenvoegsels:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geslacht: ManVrouw

--- ADRESGEGEVENS ---

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

--- CONTACTGEGEVENS ---

Telefoon:

Mobiele nummer:

E-mailadres:

--- LEGITIMATIE (VERPLICHT VANAF 16 JAAR) ---

Legitimatiesoort:

Legitimatienummer:

--- MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO ---

De contributie wordt bij RKVV Teylingen automatisch geïncasseerd per 1 september. Wij verzoeken u daarom het rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening waarvan de contributie afgeschreven kan worden, hieronder in te vullen.

U verleent dan tot wederopzegging maar uiterlijk tot beëindiging van het lidmaatschap machtiging aan RKVV Teylingen om contributiebedragen af te schrijven van uw bankrekening.

Bankrekeningnummer (IBAN):

Ten name van:

--- ONDERTEKENING ---

De gegevens vermeld op dit inschrijf- en machtigingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van RKVV Teylingen.

Ondergetekende geeft hierbij tevens toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB i.v.m. de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn met de privacy verklaring en het huishoudelijk reglement, welke op www.rkvvteylingen.nl in te zien zijn.

Datum:

Plaats ondertekening:

Naam ondertekenaar:

Voor minderjarige jeugdleden dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen of de mail te versturen.