• Als sportvereniging faciliteert RKVV Teylingen in het mogelijk maken van het voetbalspel voor zowel senioren, jeugd en gehandicapten. Wij zijn trots op onze vereniging, op onze faciliteiten, op onze vrijwilligers en natuurlijk op onze leden. Zonder bovenstaande is voetbal bij RKVV Teylingen niet mogelijk. Als sportvereniging zijn wij ons daarnaast ook bewust van onze maatschappelijke- en sociale functie, met alleen het mogelijk maken van het voetbalspel zijn wij er namelijk nog niet. Net zoals bij het voetbalspel, met al zijn regels en voorschriften, zijn degenen die betrokken zijn bij RKVV Teylingen ook gehouden aan bepaalde normen en waarden. Deze normen en waarden zijn opgesteld met het doel als richtlijn te dienen bij de activiteiten van RKVV Teylingen en een ieder die daar deel van uit maakt. Deze normen en waarden vormen de basis voor een gezond voetbalklimaat bij RKVV Teylingen.

  Waar staan we voor:

  • Het mogelijk maken van veldvoetbal voor jeugd en senioren.
  • Centraal staat het op een prettige wijze met elkaar omgaan ongeacht leeftijd en achtergrond.
  • Iedereen is welkom.
  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
  • Wij tonen waardering voor de scheidsrechter.
  • Wij laten de kinderen hun spel spelen.
  • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
  • Als er problemen zijn, maken we er melding van bij de bestuursleden van de vereniging.
  • Wij zijn trots op onze club en dragen dat op een positieve manier uit naar buiten.    

   Visitekaartje:

  • Kaderleden vervullen een voorbeeldfunctie voor alle gebruikers en bezoekers van het sportcomplex Roodemolen.
  • Meldt verbeterpunten direct bij bestuur, commissie of trainer.
  • Kadereden moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
  • Kaderleden onthouden zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  • Kaderleden onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  • Kaderleden zullen er actief op toezien dat regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien een kaderlid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de  daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

   Ouders en toeschouwers:

  • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
  • Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
  • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
  • Het sportpark is rookvrij. Roken op het sportpark dan ook niet toegestaan, samen naar een rookvrije generatie!
  • Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen.
   Laat het bij aanmoedigen en geef liever geen aanwijzingen!

   

  Normen en Waarden

  Respect: we gaan respectvol met elkaar en elkaars eigendommen om: 
  • Heb respect voor spelers, supporters, leiders, trainers en het arbitrale trio
  • Wees zuinig op onze spullen en die van bezoekers.
  • Laat de kleedkamer netjes achter, ook als je uit speelt.
  • Blijf van elkaars spullen af en verniel geen dingen op het sportcomplex.
  • Heb waardering voor al het werk dat door vrijwilligers gedaan wordt.
  • De vereniging is jouw eigendom, beschouw en behandel het dan zo.
  • Als je respect toont, krijg je het ook terug.
  Sportiviteit: we willen graag na afloop met een goed gevoel en zonder blessures naar huis. 
  • Moedig aan op een positieve manier.
  • Voetbal met plezier en verwerk tegenslagen op een sportieve manier.
  • Plezier in het spel heeft een positieve uitstraling.
  • Het speelveld is uitsluitend voor spelers en scheidsrechter; toeschouwers dienen buiten de afrastering van het veld te blijven.
  • Verlaag je niet tot slaan, schoppen of spugen.
  • Praat zaken uit, zonder te schreeuwen en geef elkaar een nieuwe kans.
  • Geef elkaar altijd na een meningsverschil een hand.
  Gelijkheid: gezamenlijk willen we op een plezierige wijze sport beoefenen. 
  • Accepteer elkaar zoals je bent.
  • Help elkaar ook al is die ander anders.
  • Met samenspelen bereik je meer.
  • Discriminatie hoort nergens thuis, dus ook niet op of om het voetbalveld.

  Verdraagzaamheidook al zijn we allemaal anders, we willen samen een leuke tijd hebben.

  • Accepteer dat een ander beter of slechter presteert.
  • Pest elkaar niet en gebruik geen grof taalgebruik.
  • Houd rekening met elkaars wensen en verwachtingen.
  • Luister naar elkaar en laat elkaar uitpraten.
  • Toon begrip voor elkaars mening.
  Eerlijkheid: we moeten elkaar kunnen vertrouwen op wat we zeggen, doen en afspreken. 
  • Praat meningsverschillen zo snel mogelijk uit met de juiste personen.
  • Spreek elkaar aan op grensoverschrijdend en ongewenst gedrag.
  • Praat met elkaar en niet over elkaar.
   

   

  RKVV Teylingen onderschrijft tevens de gedragsregels die door NOC*NSF en de KNVB zijn opgesteld. Deze gedragsregels zijn de vinden op de websites van deze organisaties; http://www.nocnsf.nl/home en www.knvb.nl (sportiviteit en respect).