• Ook niet-leden tot en met 11 jaar mogen komen trainien!

 • Wat zijn we blij dat we eindelijk weer achter die bal aan mogen rennen!! Veel leden hebben ernaar gesnakt de afgelopen weken en vorige week was het zover dat al onze jeugdleden weer naar de trainingen mochten komen.
  Met de nodige maatregelenen, maar die zijn prima te hanteren als we er met z'n allen een beetje op letten.

  Om ook de kinderen die niet lid zijn van een sportvereniging de kans te geven weer lekker te kunnen bewegen, stellen wij onze trainingen voor de jeugd t/m 11 jaar open voor niet-leden. Zij kunnen hiervoor aangemeld worden via jeugdcommissie@rkvvteylingen.nl Op die manier weten we hoeveel kinderen we kunnen verwachten op de training en kunnen we ons daarop voorbereiden. De traingen zijn op maandag of woensdag van 18.00-19.00 uur.

  Hieronder nog even de belangrijkste zaken om rekening mee te houden:

  • Kom niet eerder dan 10 minuten voordat de training begint naar het sportpark.
  • Kinderen worden gebracht door maximaal 1 ouder. De kinderen worden bij het hek afgezet en worden opgevangen door een trainer of iemand van de jeugdcommissie. Ouders mogen het complex niet op.
  • Indien u kind zelfstandig naar Teylingen kan komen, vragen wij u vriendelijk niet mee te rijden. Dit om groepsvorming buiten het hek te voorkomen.
  • Het ophalen gaat hetzelfde als wegbrengen. U wacht (met gepaste afstand) buiten het hek tot de training afgelopen is. De kinderen worden door de trainer / jeugdcommissielid begeleid tot het hek.
  • De trainingen worden gegeven door trainers die gezond zijn (niet hoesten e.d.) en zelf bereid zijn training te geven.
  • Hoewel de kinderen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren, moet dat ten opzichte van de trainer wel! Spreek dat duidelijk af met uw kind.
  • Als uw kind hoest, ziek is en/of koorts heeft, mag hij/zij niet komen trainen.
  • Tijdens de training zijn de kleedkamers en het clubgebouw gesloten. Omkleden en douchen moet thuis gebeuren. Laat uw kind ook voor de training even naar het toilet gaan.