• Selectie Teylingen naar zaterdag

 • Voor de zomer bereikte het bestuur van Teylingen het verzoek vanuit de spelersraad dat een groot deel van de selectie op zaterdag wil gaan voetballen. Het bestuur heeft de Technische Adviescommissie gevraagd dit nader te onderzoeken. De uitslag is duidelijk; als we op zondag blijven voetballen moeten we er rekening mee houden dat we vrijwel onmogelijk een volwaardige selectie voor Teylingen 1 en 2 bij elkaar kunnen krijgen.

  Er is al enige tijd een duidelijke trend waarneembaar dat het voetballen op zaterdag steeds populairder wordt bij de spelers. Niet alleen binnen onze club, maar dit is een landelijke trend. Zo heeft Teylingen op dit moment naast de selectie van zondag 1 en 2 nog maar 2 veteranen teams op zondag en er spelen al 5 seniorenteams op zaterdag. Daarbij komt dat al onze jeugd ook op zaterdag speelt. Daarmee zien we een trend binnen Teylingen van het voetballen op zondag naar de zaterdag. Als we kijken naar de regio West 2 van de KNVB dan speelden 5 jaar geleden nog 170 A teams op zondag. Nu zijn dat er nog maar 69 met een duidelijke trend naar beneden.

  Het bestuur heeft dan ook, nadat er kennis is genomen van het standpunt van spelers en technische staf, een principe besluit genomen om de stap te maken van de zondag naar de zaterdag. Hier zijn wel een aantal randvoorwaarden aan verbonden. Er moet over deze randvoorwaarden duidelijkheid zijn voor het bestuur een definitief standpunt in neemt. Deze randvoorwaarden zijn:

  1. Er moet commitment zijn van de spelersgroep dat ze allemaal (op mogelijk een enkeling na) er volledig voor willen gaan en ook uitspreken dat ze bereid zijn volgend jaar te starten in de 5de klasse KNVB voor het 1ste en reserve 4de klasse voor het 2de team. Deze commitment is inmiddels door de spelersgroep afgegeven.
  2. Daarbij moet er dan een plan komen met een technische staf die met de spelers het avontuur aan wil gaan en binnen enkele jaren met het 1ste team uitkomt in minimaal de 3de klasse KNVB en het 2de team uitkomt in de reserve 2de klasse KNVB. Dat zal nog een behoorlijke inspanning vergen. We zien om ons heen dat dit niet altijd snel te realiseren is. Mede ook omdat er meerdere verenigingen zijn die deze overstap maken. De concurrentie is dus best groot.
  3. Het mag niet ten koste gaan van de rest van de vereniging. Dat wil zeggen dat we voor veteranen en 7 tegen 7 nog steeds faciliteren dat ze op zondag kunnen blijven spelen. Wel zal in overleg met de betrokkenen worden afgestemd waar hun voorkeuren naar uit gaan. Bijvoorbeeld gezamenlijk uit en thuis spelen of juist afwisselend uit en thuis spelen.
   Ook met de indeling van de velden op zaterdag moet er rekening mee worden gehouden dat de jeugd al op zaterdag speelt. 

  Aan het bovenstaande moet invulling zijn gegeven voor het bestuur een definitief besluit neemt. Inmiddels is aan de eerste voorwaarde voldaan. Het bestuur schat in dat de overige voorwaarden in te vullen zijn en zal zo snel mogelijk een definitief besluit nemen.

  Als eerste is het bestuur het gesprek aangegaan met de spelersgroep en is het commitment afgegeven. Aan voorwaarden 2 en 3 moet nog invulling worden gegeven. De gesprekken hierover zullen zeer binnenkort ook gevoerd gaan worden. Daarnaast zal het bestuur het gesprek aangaan met onze buren Ter Leede om hen in eerste instantie te informeren en daarnaast natuurlijk ook om afspraken te maken over de indeling van de velden en vooral het hoofdveld op zaterdag.

  Uiteraard staat het bestuur zoals altijd open voor verdere vragen en opmerkingen.

  Het bestuur