Een lijst met contactadressen van bestuursleden en medewerk(st)ers binnen onze vereniging.
In de meeste gevallen bevat deze contacten lijst alle benodigde informatie. Mocht u hier desondanks niet de juiste persoon vinden, dan kunt u contact opnemen via dit  contactformulier.

R.K.V.V.TEYLINGEN, SPORTPARK  “DE ROODEMOLEN”,
 ROODEMOLENWEG 8,2171 AX,  SASSENHEIM,  TEL.0252-214098

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Rogier Landwer Johan contact
Secretaris: Albert Vink contact
Penningmeester: Kees vd Vlugt contact
Overige bestuursleden 
Clubhuiszaken Marijke van Beek contact
Technische voetbalzaken Hans vd Berg contact
Algemeen onderhoud Dick Noordermeer contact
Jeugdafgevaardigde Pieter Kniest contact
Wedstrijdsecretariaat
senioren Hans vd Berg contact
Jeugdafdeling: Paul van Beek contact
Jeugdcommissie: 
Voorzitter: Pieter Kniest contact
Secretaris: Sandra van Vliet contact
Penningmeester: Paul v. Beek contact
Technische zaken: Edwin Does contact
Wedstrijdzaken: Paul van Beek contact
Activiteitencommissie: Nathalie Landwer Johan contact
Materialen Cees vd Zwet contact
PR -en communicatie, Social Media, Narrow Casting  Sylvia Kruijer contact
Sponsoring jeugd     contact
Overige Commissies:
Onderhoud velden Ab vd Geest  
Onderhoud accommodatie      
Sponsoring Dirk van den Nouland   contact
Coördinator G-team Esther Verhorst contact
Jeugdcoordinatoren: 
Technische zaken: Edwin Does contact
A/B jeugdcoördinator vacant   contact
C/D jeugdcoördinator vacant contact
E/F jeugdcoördinator Tjeerd Wouters contact
Trainerscoördinator Jim Glasser contact
Hummeltrainer Piet vd Klugt contact
Keepertrainer jeugd contact
 
Aan + afmelden leden (Senioren + Jeugd): Sandra van Vliet contact
 
bankrelatie Rabo Teylingen contributie NL30 RABO 0357 2050 22
    overig NL93 RABO 0357 2223 18
Vertrouwens persoon:  Jeroen Verwer contact
Vrienden van Teylingen:  Theo vd Vlugt    
Teylingeninfo:     www.rkvvvteylingen.nl
Consul: Peter de Zwart  
Webmaster Mart Schrama contact
afgelastingen: telefonisch 0252-214098 kantine