Een lijst met contactadressen van bestuursleden en medewerk(st)ers binnen onze vereniging.
In de meeste gevallen bevat deze contacten lijst alle benodigde informatie. Mocht u hier desondanks niet de juiste persoon vinden, dan kunt u contact opnemen via dit  contactformulier.

R.K.V.V.TEYLINGEN, SPORTPARK  “DE ROODEMOLEN”,
 ROODEMOLENWEG 8, 2171 AX,  SASSENHEIM,  TEL.0252-214098

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Rogier Landwer Johan contact
Secretaris: Albert Vink contact
Penningmeester: Kees vd Vlugt contact
Overige bestuursleden 
Clubhuiszaken Marijke van Beek contact
Technische voetbalzaken contact
Algemeen onderhoud contact
Jeugdafgevaardigde Pieter Kniest contact
Vrijwilligerszaken Aad vd Burg contact
Wedstrijdsecretariaat
senioren Hans vd Berg contact
Jeugdafdeling: Paul van Beek contact
Jeugdcommissie: 
Voorzitter: Pieter Kniest contact
Secretaris: Sandra van Vliet contact
Penningmeester: Paul v. Beek contact
Technische zaken: Edwin Does contact
Wedstrijdzaken: Paul van Beek contact
Activiteitencommissie: Nathalie Landwer Johan contact
Materialen Cees vd Zwet contact
PR -en communicatie, Social Media, Narrow Casting  Sylvia Kruijer contact
Sponsoring jeugd     contact
Overige Commissies:
Sponsoring   contact
Coördinator G-team Esther Verhorst contact
Jeugdcoordinatoren: 
Technische zaken: Edwin Does contact
A/B jeugdcoördinator vacant   contact
C/D jeugdcoördinator vacant contact
E/F jeugdcoördinator Tjeerd Wouters contact
Hoofd Opleidingen Jim Glasser contact
Hummeltrainer Piet vd Klugt contact
Keepertrainer jeugd contact
 
Aan + afmelden leden (Senioren + Jeugd): Sandra van Vliet contact
 
bankrelatie Rabo Teylingen contributie NL30 RABO 0357 2050 22
    overig NL93 RABO 0357 2223 18
Vertrouwens persoon:  Jeroen Verwer contact
Vrienden van Teylingen:  Theo vd Vlugt    
Club van 100  Pieter Kniest   contact
Consul: Michel van Ippel  via Ter Leede
Webmaster Sylvia Kruijer contact
afgelastingen: website + Voetbal.nl app